Search Job Ville De Bruxelles Stad Brussel 2022 | Joboio.com

29 job vacancies for search Ville De Bruxelles Stad Brussel

Chargé de dossiers techniques (H/F/X) pour le Service Permis d’urbanisme et permis d’environnement

BrusselsVille de Bruxelles Stad Brussel30-09-2022
Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone à des tests de sélection informatisés et à un entretien de sélection.

Technisch bestuurssecretaris (M/V/X) voor de Dienst Stedenbouwkundige en milieuvergunningen

BrusselsVille de Bruxelles Stad Brussel30-09-2022
Je bepaalt of de door de aanvrager van de vergunning voorgestelde opties coherent zijn. Je bent ook verantwoordelijk voor de toepassing van de eisen betreffende…

coordinateur de projets techniques (H/F/X) pour le Service techniques spéciales de la Régie foncière

BrusselsVille de Bruxelles Stad Brussel30-09-2022
Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone à des tests de sélection informatisés et à un entretien de sélection.

coördinator technische projecten (M/V/X) voor de Dienst speciale technieken van de Grondregie

BrusselsVille de Bruxelles Stad Brussel30-09-2022
Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Cel Werving. Of Je voldoet aan de voorwaarden voor interne mobiliteit voor…

Bibliothécaire-documentaliste (Bachelier) (H/F/X) pour les Archives

BrusselsVille de Bruxelles Stad Brussel28-09-2022
Vous organisez la salle de lecture et coordonnez les plannings de présence en salle. Les candidats correspondant au profil seront conviés par téléphone à des…

Bibliothecaris documentalist (M/V/X) voor de archieven

BrusselsVille de Bruxelles Stad Brussel28-09-2022
Je organiseert de leeszaal en coördineert de aanwezigheidsroosters van de zalen. Je ziet erop toe dat de collega's de procedures volgen en dat de gebruiksregels…

Senior aankoper (M/V/X)

BrusselsVille de Bruxelles Stad Brussel27-09-2022
Je voert de gegevens van de aanbestedingen in in het computersysteem en de opvolgingstabellen. Je verzekert een optimaal beheer van de behoeften en een levering…

Acheteur senior (H/F/X)

BrusselsVille de Bruxelles Stad Brussel27-09-2022
Vous pouvez obtenir une estimation de votre salaire via notre outil de calcul de salaire en ligne. Vous êtes responsable des achats de fournitures et de…

un Archiviste

BrusselsVille de Bruxelles Stad Brussel26-09-2022
Vous participez aux programmes de dématérialisation de la production documentaire de l’administration communale. Vous maîtrisez la suite MS Office.

Chef de service adjoint (H/F/X)

BrusselsVille de Bruxelles Stad Brussel26-09-2022
Vous travaillez de façon structurée et maitrisez les outils de planification/suivi de projets. Les candidats correspondant au profil seront conviés par…