Search Job Katholiek Onderwijs Sint_michiel 2023 | Joboio.com

1 job vacancies for search Katholiek Onderwijs Sint_michiel

Leerkracht aardrijkskunde - geschiedenis eerste graad + 2de graad TSO

BreeKATHOLIEK ONDERWIJS SINT_MICHIEL10-01-2023
Je wordt betaald aan het wettelijk barema van het onderwijs. Leraar 2de graad secundair onderwijs - ASO-KSO-TSO (vereist bekwaamheidsbewijs gevraagd).